Splošni Pogoji Poslovanja

Splošni Pogoji Poslovanja

1. Splošni pogoji poslovanja
Podjetje FP Research d.o.o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu prodajalec), kot prodajalec in upravitelj spletne strani www.vitalnavoda.si želi s pogoji poslovanja jasno urediti in definirati prodajne pogoje. Kupec ima vse ugodnosti, ki mu pripadajo po Zakonu o varstvu potrošnikov, ne glede na to ali gre za fizično ali pravno osebo.

1.1.    Ponudba blaga na spletni strani
Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto  www.vitalnavoda.si in se nanašajo na vse ponudbe, naročila oziroma na vsako prodajo ali dobavo blaga prodajalca preko spletne strani www.vitalnavoda.si.

Splošne pogoje lahko prodajalec spremeni brez predhodnega opozorila. V veljavi so tisti splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.vitalnavoda.si v trenutku oddaje naročila.

1.2.    Varovanje podatkov / osebni podatki
Osebne podatke varujemo v skladu z veljavno zakonodajo in jih nikoli ne posredujemo tretji osebi. Uporabljamo jih za namen prodaje izdelkov, sodelovanje v nagradnih igrah in druge trženjske aktivnosti spletnega portala. Vse osebne podatke hranimo v tajnosti in jih ne posredujemo nikomur brez vašega predhodnega privoljenja. S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše podatke hranimo in uporabljamo zgolj za zgoraj navedene aktivnosti. 

V primeru, da ste sodelovali v nagradni igri in prejeli nagrado, vas bomo pozvali, da nam sporočite svojo davčno številko, ki jo bomo uporabili v skladu z Zakonom o dohodnini. 

Kadarkoli lahko pisno zahtevate, da v določenem roku (15 dni) prenehamo uporabljati vaše podatke za aktivnosti trženja. Prenehanje uporabe je lahko začasno ali trajno. 

1.3.    Avtorske pravice
Spletno mesto, vključno s svojimi vsebinami, je avtorskopravno zaščiteno. Nosilec avtorskih pravic je prodajalec, razen za vsebine za katere ni izrecno drugače navedeno. Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem, prav tako objave podatkov – vsebin ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja prodajalca ali nosilca avtorskih pravic ni dovoljena nikakršna uporaba vsebin, objavljenih na spletnem mestu. V primeru kršitve avtorskih pravic lahko kazensko in odškodninsko odgovarjate.

1.4.    Ponudba, naročilo
Ponudbe so neobvezujoče do trenutka, ko so pisno potrjene. Pogodba oziroma naročilo stopi v veljavo s potrdilom naročila obeh strani, kupca in prodajalca - po potrditvi naročila in izdaji predračuna. Sklenjena pogodba / naročilo je shranjeno v informacijskem arhivu podjetja FP Research d. o. o.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma delno ali v celoti odstopimo od izvedbe naročila v primeru:
- da naročenih izdelkov ni na zalogi,
- da ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca,
- če naročilo ni bilo izpolnjeno v skladu s pogoji poslovanja,
- če je prišlo do očitne napake v ceniku,
V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od pogodbe obvestili v dveh delovnih dneh.

1.5. Vračilo blaga

1.5.1. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru nepravilnosti pri posredovanju podatkov s strani kupca, če posumi, da gre za zavajajočo oddajo naročila.

1.5.2. Uporabnik – kupec lahko iz kakršnegakoli razloga prekliče naročilo preko email sporočila ina [email protected]

1.5.3. Uporabnik – kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe brez navedbe vzroka v roku 14 dni od prevzema blaga. Odstop od pogodbe mora sporočiti pisno, poslano na naslov FP Research d. o. o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana ali ga poslati na elektronski naslov [email protected], hkrati pa mora v 30 dneh od dneva sporočila, vrniti blago prodajalcu. Blago mora biti neuporabljeno, neporabljeno in vrnjeno v nepoškodovani, originalni embalaži, zaščitna folija ne sme biti odstranjena. Vse morebitne stroške, ki bi nastali z vračilom blaga, nosi kupec.

Prodajalec je dolžan uporabniku, ki je odstopil od pogodbe, vrniti kupnino v roku 30 dni od vračila blaga. Vračilo kupnine se izvede na TRR kupca, ki ga kupec pravočasno sporoči prodajalcu.

Možnost vračila kupljenih izdelkov ne velja, če je bil izdelek kakorkoli posebej prirejen za končnega uporabnika.

1.5.4. Na obrazcu / dopisu za vračilo morajo biti navedeni naslednji podatki:
- naziv in naslov kupca
- naziv izdelka, ki ga vrača
- razlog vračila, če gre za vračilo po preteku 14 dni

1.6.    Izključitev odgovornosti
Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu – uporabniku, če strežnik ali aplikacija povezani s spletno stranjo ni delovala, ni delovala pravilno ali ni bila dostopna.

Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala kupcu – uporabniku z uporabo vsebin, ker so vsebine, zapisane na spletni strani informativne narave.

Prodajalec ne odgovarja za morebitne negativne posledice, ki so plod nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja navodil uporabe ionizatorja vode Tyent YT ACE-9 oziroma Tyent 9000.

2. Dostava
Prodajalec se zavezuje, da bo naročeno blago dostavil v najkrajšem možnem času, to je največ v 14-ih delovnih  dneh od pisne potrditve naročila. Dostava se izvede na naslov, naveden v naročilu, razen če naslov za dostavo ni izrecno drugače naveden.

Strošek dostave prodajalec zaračuna v skladu s cenikom Pošte Slovenije. V primeru, da se je s kupcem dogovoril za drugačen način dostave, se upošteva ta dogovor in zaračuna posebej v skladu z dogovorom.

Dostavo naročenih izdelkov izvaja Pošta Slovenije pod njihovimi pogoji in krije stroške do vstopa v stavbo. V primeru, da se kupec in Pošta Slovenije dogovorita za drugačno dostavo, to pomeni samostojen dogovor med njima in se zaračuna posebej.

Dostavi izdelkov, ki presegajo določene dimenzije in težo, se poštnina zaračuna posebej po ceniku Pošte Slovenije.

3. Plačila in plačilni pogoji

3.1. Splošni plačilni pogoji
Kupec lahko plačilo izvede prek predračuna (vnaprejšnje plačilo), s kreditno ali plačilno kartico kartico ali v gotovini.

3.2. Posebni plačilni pogoji
Za plačilo veljajo zgoraj navedeni plačilni pogoji, razen če niso izrecno drugače dogovorjeni.

4. Garancija in servis

Splošni garancijski pogoji
Proizvajalec je dolžan zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. To lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijski pogoji so sestavni del vsakega izdelka. Ob upoštevanju pogojev uporabe lahko kupec uveljavlja garancijo. Nalepka oziroma garancijski list naj ostane v zavojčku, saj omogoča identificiranje izdelka. 

V skladu z uredbo 1999/44/EG Evropskega Parlamenta  nudimo 24 mesecev garancije od datuma nakupa, dokazljivega z računom. Zahteve po povračilu škode morajo biti posredovane v pisni obliki. Navesti je treba datum in kraj nakupa, navesti izdelek, za katerega želite uveljavljati garancijo in posredovati izdelek v pregled ter dokazati vzročno povezavo med izdelkom in škodo.

Garancijsko popravilo je proizvajalec dolžan opraviti v roku 45 delovnih dni od prejema blaga, v nasprotnem primeru je kupec upravičen do zamenjave izdelka z drugim, enakovrednim izdelkom.

V garancijskem listu so navedeni vsi pogoji vračila blaga. Stroške vračila krije pošiljatelj.
Blago je treba vrniti na naslov prodajalca: FP Research d. o. o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana.

5. Odklanjanje odgovornost

​Vitalna Voda in ionizator vode Tyent YT ACE – 9 nista namenjena za diagnosticiranje, zdravljenje ali zdravniško pomoč. Vsebina na voljo na tej spletni strani je zgolj informativne narave.

Prosimo, da se posvetujete z zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem o morebitnih zdravstvenih težavah ali v vezi z zdravjem, možnostmi diagnoze ali zdravljenjem.​

Informacije na tej spletni strani ne smete obravnavati kot nadomestek za nasvet zdravstvenega delavca. Trditve o določenih izdelkih na tej spletni strani niso odobrene za diagnosticiranje, zdravljenje in preprečevanje bolezni. Prav tako pa je večina rezultatov oziroma učinkov uživanja Vitalne Vode subjektivnih in ne znanstveno neizpodbitnih.

6. Pritožbe in spori

Vse morebitne spore bomo reševali v duhu dobrih poslovnih odnosov. V nasprotnem primeru je za morebitne spore pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani.

Ljubljana, 21. februar 2019.

POVEZAVA NA ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV

Pogoji poslovanja veljajo od 21.2.2019 do preklica oz. spremembe.

5 (100%) 1 vote